ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม

03 มีนาคม 2564

สำนักงานประกันสังคมจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 26 มีนาคม 2564 เท่านั้น สำหรับใบสมัครที่ยื่นก่อนหรือหลังวันที่รับสมัครจะไม่รับพิจารณาทุกรณี รายละเอียดการรับสมัครตามไฟล์แนบ